اختصاصی/گفتگو با مشاورحقوقی/نحوه مطالبه نفقه وشرایط آن در قانون مدنی
دادمردان: گفتگو حقوقی با وکیل دادگستری و مشاور حقوقی علیرضا پورملایی در خصوص نحوه مطالبه نفقه وشرایط آن در قانون مدنی
سه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۲ - ساعت ۰۸:۳۹:۵۰
کد مطلب: 24614
 

 علیرضا پورملائی وکیل دادگستری و مشاورحقوقی در گفتگو با پایگاه خبری دادمردان در خصوص اینکه عدم تمکین زن باعث ساقط شدن نفقه از وی هست گفت:طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی اگر زوجه بدون داشتن موانع مشروع از ادای وظایف زوجیت خود در قبال زوج امتناع کند نفقه به وی تعلق نمی گیرد.

همچنین در خصوص نحوه اثبات نفقه در محاکم اظهار داشت:مطابق ماده ۱۱۱۱ و ۱۱۲۹ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران  زن میتواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه به محکمه صالح روجوع کرده  تا میزان نفقه معین گردد و شوهر را به پرداخت آن محکوم خواهد کرد و در صورت استنکاف شوهر زوج از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم محکمه و الزام به دادن نفقه زن می تواند برای طلاق به محاکم رجوع کند و شوهر را اجبار به طلاق نماید.

وکیل دادگستری همچنین گفت:در خصوص نفقه و عده طلاق  طبق ماده ۱۱۰۹ ق.م نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده به عهده شوهر است مگر اینکه طلاق در حال نشوز واقع شده باشد لیکن اگر عده جهت فسخ نکاح یا طلاق بائن باشد زن حق نفقه ندارد مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وصع حمل حق نفقه خواهد داشت.

مشاور حقوقی در گفتگو با خبرنگار ما درباره اقساط مهریه و اینکه با پرداخت اولین قسط تمکین از زن ساقط می شود گفت:خیر به استناد ماده۱۰۸۲ق . م به محض جاری شدن عقد نکاح زن مالک مهر می شود و هرنوع تصرفی را بخواهد میتواند بنماید همچنین طبق ماده۱۰۸۵ ق . م زوجه می تواند تا پرداخت نشدن کامل مهریه از انجام دادن وظایف خویش نسبت به زوج  امتناع کندمشروط بر اینکه مهر وی مربوط به زمان  حال باشد و این امتناع مستقط حق نفقه نخواهد شد.اما طبق ماده ۱۰۸۶ ق . م اگر زوجه  قبل از دریافت مهریه اختیار خویش را به ایفا وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر  نمی تواند از حکم ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی استفاده کند اما حقی که برای مطالبه دارد ساقط خواهد شد.

وی همچنین در خصوص نفقه در زمان نامزدی زوجین گفت:خیر،نفقه در دوران نامزدی به زوجه تعلق نمیگیرد،نکاح به طور صحت واقع شده و روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر بر قرار می شود مطابق ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی دوران نامزدی ایجاد علقه زوجیت نمیکند.

وکیل و مشاورحقوقی در خصوص نحوه تعیین سقف نفقه برای زن و فرزندان  در محاکم خانواده اظهار داشت:طبق نظریه کارشناسی با توجه شان زن و فرزندان و خانواده و میزان تحصیلات و عرف جامعه.

انتهای متن/

این مطلب را به اشتراک بگذارید:
balatarin cloob Donbaler viwio Donbaleh Twitter Facebook Google Buzz Google Bookmarks Digg yahoo Technorati delicious