اگر پولی را اشتباهاً کارت به کارت کردید می توانید آنرا پس بگیرید

کد مطلب: 427562  |  تاريخ: چهارشنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶  |  ساعت: ۲۱:۴۸


اگر پولی را اشتباهاً کارت به کارت کردید می توانید آنرا پس بگیرید

من کارمند یکی از صندوقهای قرض الحسنه هستم . در خرداد ماه امسال از طریق اینترنت مبلغ یکصدمیلیون ریال بحساب مشتری واریز نمودم که هنگام جابجایی اینترنتی ارور داد و من شخصا روز بعد این مبلغ را حضوری بحساب مشتری واریز نمودم ولی اینترنت بعداز ارور آن مبلغ را بحساب مشتری واریز نموده . حال مشتری انکار مینماید . چاره چیست و چه باید بکنم .

من کارمند یکی از صندوقهای قرض الحسنه هستم . در خرداد ماه امسال از طریق اینترنت مبلغ یکصدمیلیون ریال بحساب مشتری واریز نمودم که هنگام جابجایی اینترنتی ارور داد و من شخصا روز بعد این مبلغ را حضوری بحساب مشتری واریز نمودم ولی اینترنت بعداز ارور آن مبلغ را بحساب مشتری واریز نموده . حال مشتری انکار مینماید . چاره چیست و چه باید بکنم .

 

 

پاسخ:

برای استرداد وجه مزبور می بایست اشتباه در پرداخت را اثبات نمایید. به دیگر بیان باید گفت که موادی از قانون به رد مالی که بدون استحقاق گرفته شده است، اشاره دارد.
به عبارت دیگر کسی که(گیرنده) عمداً، اشتباهاً، یا اجباراً چیزی را که مستحق نبوده است، دریافت کند، ملزم است در هر صورت آنرا به مالک تسلیم کند(ایفای ناروا). این در حالی است که ابتدا مالک می بایست دو مورد ذیل را در محکمه اثبات نماید:

  1. مدیون نبودنِ خود
  2. اشتباه در پرداخت کردن توسط مالکِ پول

از طرف دیگر باید بیان داشت کسی که مالی را من غیر حق دریافت کرده است، خواه عمدی یا اشتباهی، ضامن عین و منافع آن نیز می باشد.


http://www.dadmardan.ir/detail/News/427562/1

چاپ خبر